image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
Čištění rybníku od 8:30
2
3 4 5 6 7 8
Vycházkový víkend
9
10 11 12 13 14 15
Dětský den od 15:00 na hřišti nad vsí
16
17 18 19 20 21
Promítání filmu pod širým nebem
22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Události a akce

Události a akce

2014      2013      2012      2011      2010

Události a akce 2014

Nová Ves v Domažlickém deníku

Článek Domažlicko 3/2014

Článek Domažlicko 3/2014

Článek Domažlicko 3/2014

 

Události a akce 2013

Jaro v Nové Vsi

Dne 22.3.2013 jsme se sešli v Nové Vsi v hostinci u Vachaty, abychom se dozvěděli novinky v zákoně o silničním provozu.
Přednášku vedl pan Hoffmeister, který kromě jasného a velmi poutavého vyprávění promítl i video. Přednášku pořádáme každý rok a jsme velice spokojeni.

Jaro jsme v Nové Vsi přivítali společnou jarní vycházkou. Sešli jsme se u místní kapličky a přes ves Vítovky a Chodskou Lhotu jsme se vypravili do Šteflí. I když je tato vesnička "přes kopec" museli jsme přiznat, že jsme už dloho neviděli krásně opravené i nové postavené rodinné domky. Také v místním hostinci nás paní Halamové občerstvila velmi dobrým pivním mokem. Na zpáteční cestě jsme si opekli na ohništi vuřty a k večeru se vrátili spokojeni domů. (ds)

Tříkrálové koledování

Již tradičně se i první víkend v lednu roku 2013 těšily děti na Tříkrálové koledování. Také v Nové Vsi nezůstávají děti pozadu a připojují se ke sbírce. Obyvatelé obce už na koledníky čekají a podle svých možností přispívají do pokladniček finanční částky. Letos jsme utvořili s dětmi dvě skupinky, které za doprovodu flétničky obešly samotu Pranty, obec Vítovky a také naši Novou Ves. Věříme, že vybrané peníze pomohou potřebným lidem. (ds)

Události a akce 2012

Vítání Štědrého večera v Nové Vsi

Štědrý večer 2012

Na Štědrý den odpoledne jsme se s dětmi sešli v kulturní místnosti obecního úřadu. Zpívali jsme koledy, vyráběli papírové ozdoby a řetězy, zdobili stromeček. Na závěr našly děti pod stromečkem také drobné dárky. V podvečer jsme se rozloučili, ale jen na chvilku, protože už v 21 hodin jsme se opět sešli, a s námi většina obyvatel vesnice, u místní kapličky. Děti v doprovodu s kytarou a varhany rozzářily večer krásnými koledami. Bylo připraveno i malé pohoštění. Než jsme se všichni před půlnocí rozešli, popřáli jsme si klidné a požehnané Vánoce. (ds)

Rozloučení s prázninami

Dne 1.9.2012 jsme v Nové Vsi připravili pro děti zábavné odpoledne. Soutěžilo se v poznávání
rostlin, zvířat a orientace v přírodě. Děti kreslily poznatky z prázdnin a nakreslené obrázky jsme
vystavili na nástěnce na OÚ. Po závěrečném vyhodnocení si děti opekly vuřty a i pro rodiče bylo
připraveno malé pohoštění. (ds)

Soutěž hasičů

Dne 23.6.2012 proběhl v Nové Vsi 9. ročník Memoriálu Josefa Schödelbauera. Zúčastnilo se ho 5 družstev mužů, 1 družstvo žen a 1 družstvo dětí. Na rozdíl od loňského roku nám počasí přálo, a tak celé sportovní odpoledne proběhlo ke spokojenosti všech. Hasiči z Nové Vsi děkují všem sponzorům a rozhodčím, a těší se na příští, desátý ročník. (ds)

Přednáška pro zahrádkáře

V pátek 16.3.2012 proběhla v Nové Vsi v hostinci "U Vachaty" přednáška pana Hinterholzingera. Seznámil nás s novými odrůdami jabloní, dozvěděli jsme se o nejstarší odrůdě Chodska. Také nás zajímaly léčivé rostliny a byliny a i na tento dotaz jsme dostali vyčerpávající odpovědi. (ds)

Masopust 2012 v Nové Vsi

Maškary 2012

Masopustní třídenní rej je lidový svátek, který předchází Popeleční středě. Také u nás v Nové Vsi se tato tradice udržuje. Sraz masek byl v hostinci „U Vachaty“, kde se masky připravovaly do průvodu. Za doprovodu harmonikáře masky obcházely stavení, kde na ně čekali s malým pohoštěním a přípitkem. Rej masek končil v pozdních večerních hodinách v hostinci. Tam se k oslavě připojili i ostatní místní občané. (ds)

 

 Události a akce 2011

Podzimní vycházka na Ráj 24.9.2011

Podzimní vycházka 24.9.2011

Den matek 8.5.2011

Osmý květen, neděle, do hostince U Vachatů se scházejí maminky a babičky. Ve 14 hodin tu začíná oslava Dne matek, kterou pořádá Obecní úřad Nová Ves.

Vím, že nás čeká hudební zážitek. Podle textu, který dostávám, začínám tušit, že to nebude zážitek ledajaký. Operu Bastien a Bastienka složil W. A. Mozart, když mu bylo pouhých 12 let. Skutečný génius… Výkony mladých zpěváků Anežky Bayerové, Marka Budka a zvláště Magdy Hruškové coby Bastiena jsou velmi dobré.  Posluchači cítí, že děti jsou citlivě a poctivě vedeny a oceňují, že výuka v Základní umělecké škole ve Kdyni (konkrétně p. uč. Mgr. Květy Majerové) nepodléhá lacinosti, povrchnosti a efektnosti. Na elektronické varhany doprovází ředitelka školy Milada Nejdlová. Hlasy Petry Ticháčkové, Julie Šlajsové, Elišky Nejdlové a Šárky Peštové, které přednášejí písně W. A. Mozarta, suverénně zaplňují celý prostor.

Po přestávce vystupuje trio DOKATO: Dominika Seidlová, Karel Hemala a jeho bratr Tonda ze třídy p. uč. Kuneše ze ZUŠ Domažlice. Na dudy a klarinet hrají a zpívají lidové písničky z Domažlicka.

Oficiální program končí, ženy ochutnávají vynikající moučníky a povídají si mezi sebou. Domů si odnášejí papírová přáníčka, která vyrobila děvčata z Výtvarné dílny Nová Ves. Odcházím s povznášejícím pocitem, protože dotek s uměním a společné „pobytí pospolu“ člověka přenáší přes hranice každodenních starostí a všednosti.

Při pozorování babiček si uvědomuji s jasností, že mateřství je ten nejnáročnější, ale i nejkrásnější úděl v životě ženy. Některým nebyl dán, a tak abychom se příští rok mohly sejít jako ŽENY a MATKY, ještě lépe za účasti mužů a otců. A nejlépe celé rodiny. Vždyť mateřství se netýká jen žen, ale všech členů rodiny. Narození dítěte je ta největší změna v našich životech. Přináší radosti i starosti a hlavně nás vychovává k lásce a péči o druhého. Je to nejlepší škola nesobeckosti.

za KK Zdeňka Dvořáková

Fotografie zde

Lampionový průvod 6.5.2011

V pátek 6.5.2011 prošel Novou Vsí lampionový průvod, kterého se k překvapení organizátorů zúčastnilo velké množství dětí s lampiony, včetně jejich rodičů a prarodičů. Počasí nám přálo. Pro děti bylo zajištěno občerstvení.

Byla to zase jedna z vydařených akcí obce a už se těšíme na příští rok!

Lampionový průvod 6.5.2011Lampionový průvod 6.5.2011Lampionový průvod 6.5.2011Lampionový průvod 6.5.2011

Novoveský Novoroční turnaj

Novoroční turnaj 2011

Jako každý rok, tak i letos se milovníci stolního tenisu první den Nového roku sešli v Nové Vsi v hostinci U Vachaty, aby zde protáhli svá znavená těla po silvestrovských oslavách a změřili síly za ping-pongovým stolem. Do letošního ročníku se přihlásilo 12 hráčů, mezi kterými nechyběly ani ženy včetně místní paní starostky. Nálada byla výborná, pivo teklo proudem a hráči podávali neuvěřitelné výkony, které leckdy překvapily i je samotné. K večeru byli již známi vítězové, všechny tři poháry si odnesli přespolní borci: 1. místo – Josef Mráz ml. z Vítovek, 2. místo – Pavel Kreuz z Hluboké, 3. místo – Luboš Holeček z Hluboké. Pořádající hasiči z Nové Vsi děkují všem za účast, panu hostinskému za zázemí a těší se příští rok zase nashledanou.

Události a akce 2010

Štědrovečerní setkání u kapličky

Občané Nové Vsi měli možnost nasát tu pravou slavnostní atmosféru Vánoc a na Štědrý večer si společně zazpívat koledy.  V kapličce se od 21 hodin rozezpíval dětský sbor místních dětí, zazněly zde ty nejznámější vánoční písně. Pro zahřátí i dobrou náladu bylo již tradičně pro všechny přichystáno svařené víno. Mnozí využili tuto slavnostní chvíli k setkání s přáteli a známými a popřání si krásných svátků.

Štědrý večer 2010 - 1Štědrý večer 2010 - 2

 

 

 

 

Novoveská mikulášská

Nedělní odpoledne 5. prosince patřilo novoveským dětem. Obecní zastupitelé pro ně připravili mikulášskou zábavu, kde nechyběly různé soutěže, zpívání koled a samozřejmě také přišel Mikuláš s čerty a andělem.

Mikulášská 2010 - 1

Mikulášská 2010 - 1

 

 

 

 

Buláci z Mrákova zahráli pro důchodce

Mrákovská dudácká kapela Buláci zahrála v sobotu 4. prosince v místním hostinci. Na muziku byli především pozváni starší spoluobčané, avšak přijít si poslechnout lidové písně či posedět u horkého grogu mohl kdokoliv. Pětice muzikantů – mrákovských rodáků představila desítku písniček v doprovodu houslí, basy, klarinetu a samozřejmě dud. Společně s nimi si plně obsazený sál hostince mohl zazpívat tradiční i méně známé místní lidové popěvky. „Obec pro důchodce pořádá kulturní programy pravidelně každý rok, například loni jsme pozvali děti ze ZUŠ Kdyně. Tyto akce se vždy těší hojné návštěvnosti, a to nejen z řad našich starších spoluobčanů. Jistě budeme v této tradici i nadále pokračovat,“ komentuje sobotní vystoupení starostka obce Věra Hynčíková.

Odpoledne pro seniory 2010 - 1

Odpoledne pro seniory 2010 - 2