Obec Nová Ves minimapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Platné vyhlášky obce

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu

16.12.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nová Ves

4.7.2015 

Obecně závazná vyhláška č. 2/20102 o místních poplatcích

30.3.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad 30.3.2012
Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Nová Ves

24.5.2000

Vyhláška č. 3/95 o volném pobíhání psů na veřejném prostranství

1.8.1995

Vyhláška č. 2/95 o zajištění čistoty, řádného vzhledu obce a volného pobíhání domácích zvířat

1.4.1995

Vyhlášky jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ.

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

 

 

Menu

flag