image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Stavění máje od 18:00 u kapličky
1 2 3 4 5
6 7
Lampionový průvod
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Cestopisná přednáška ,,Patagonie"
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky obce

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce O místním poplatku ze psů.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce O místním poplatku z pobytu.pdf


Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024

 

 

 

 1.1.2024

 

 

1.1.2022

   
Obecně závazná vyhláška č.5-2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 20.9.2019
Obecně závazná vyhláška č. 4-2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nová Ves 3.5.2019 
Obecně závazná vyhláška č.3-2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2-1995 3.5.2019 
Obecně závazná vyhláška č.2-2019 pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nová Ves

3.5.2019

Obecně závazná vyhláška č.1-2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

13.2.2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu

16.12.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

30.3.2012

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Nová Ves

 

24.5.2000

Vyhlášky jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ.

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech